PIEGĀDES NOTEIKUMI. PREČU ATGRIEŠANA UN ATTEIKUMA TIESĪBAS

Mēs rūpējamies par to, lai mūsu klienti saņemtu preces pēc iespējas ātrāk. Katrai precei piegādes laiks var atšķirties no tās izmēra, svara un pieejamības noliktavā.

 1. PPIEGĀDES VEIDI UN TO KĀRTĪBA

1.1.PIEGĀDE STANDARTA PRODUKTIEM AR KURJERU UZ PASŪTĪJUMĀ NORĀDĪTO ADRESI

 • Ja nav minēts konkrētajam produktam, piegādes laiks parasti aizņem 2-5 darba dienas.
 • Piegāde tiek veikta darba dienās no plkst. 9:00 – 17:00 uz jūsu norādīto piegādes adresi.
 • ***Izvēloties sūtījuma piegādi ar kurjeru, preces tiek piegādātas tikai līdz ēkas ārdurvīm. Tādēļ lūdzam parūpēties par preces tālāko piegādi (piemēram: uznešanu, dzīvoklī, ēkā) pašiem.
 • Gadījumos, kad tas ir nepieciešams preces drošībai transportēšanas laikā vai transportēšanas procesa optimizācijai Jūsu pasūtījums var tikt izvietots un piegādāts uz koka paliktņa. Paliktnis nav paredzēts atgriešanai un klients ir atbildīgs par tā turpmāko izmantošanu vai utilizāciju.

1.2.PIEGĀDE NESTANDARTA PRODUKTIEM

Piegādes veids, laiks un samaksa par piegādi nestandata produktiem tiek noteikta individuālā kārtībā katram gadījumam atsevišķi.

1.3.KLIENTS PATS IZŅEM PASŪTĪJUMU SIA Lin OAK NOLIKTAVĀ

Veicot pasūtījumu klients var izvēlēties pats izņemt pasūtījumu no SIA Lin OAK noiktavas Rīga, Matrožu ielā 7A darba dienās no 11:00 līdz 16:00.

Pasūtīma izņemšanas datums un laiks Obligāti jāsaskano savlaicīgi zvanot uz tālruņa numuru 29 114 991.

 1. PIEGĀDES MAKSA

2.1.PIEGĀDE STANDARTA PRODUKTIEM AR KURJERU UZ PASŪTĪJUMĀ NORĀDĪTO ADRESI

 • Tiek piemērota maksa 20,00 EUR par sūtījumu (ieskaitot spēkā esošō PVN nodokļa likmi)

2.2.PIEGĀDES MAKSA NESTANDARTA PRODUKTIEM

 • Samaksa par piegādi nestandata produktiem tiek noteikta individuālā kārtībā katram gadījumam atsevišķi.

2.3.KLIENTS PATS IZŅEM PASŪTĪJUMU SIA Lin OAK NOLIKTAVĀ

 • Bezmaksas

*** Saņemot pasūtījuma apstiprinājumu, lūdzam rūpīgi pārbaudīt visu informāciju. Saņemšanas adreses / piegādes veida maiņa pēc sūtījuma izsūtīšanas ir maksas pakalpojums (maksa par piegādi atkarīga no jaunā izvēlētā piegādes veida).

 1. PREČU ATGRIEŠANA UN ATTEIKUMA TIESĪBAS

Saskaņā ar 2014. gada 20. maija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no Pirkuma.

Lai izmantotu tiesības anulēt Pasūtījumu, Jums ar nepārprotamu paziņojumu jāinformē mūs par Jūsu lēmumu atteikties no Pirkuma, iesniedzot rakstisku atteikuma iesnigumu brīvā formā uz e-pastu: linergo@linergo.lv

Atteikuma iesnigumā obligāti janorāda precizējoša informācija:

 • pasūtījuma numuru/pavadzīmes numuru,
 • pavadzīmes izrakstīšanas datumu un preces kodu,
 • preces nosaukumu un daudzumu,
 • iemsls kāpēc šo pre civēlaties atgriezt,
 • pircējam jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

Ikvienam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma piegādes dienas, vienojoties ar mums, samainīt preces pret citām līdzvērtīgām precēm, ja tādas Internetveikalā ir pieejamas un ja:

 • prece nav lietota, preču iepakojums ir saglabāts un nav bojāts;
 • pircējam ir preču pavaddokumenti un preces ir pilnā komplektācijā.
 • Pircējam jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.
 1. PRECES AR DEFEKTU. NOMAIŅAS VAI ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA

Sūdzības par bojātu vai nepiegādātu sūtījumu pieņemam 5 darba dienu laikā pēc sūtījuma saņemšanas dienas.

Ja tiek konstatēts preces defekts, par to jāinformē SIA Lin OAK, nosūtot pieteikumu uz sekojošu adresi: linergo@linergo.lv.

Pieteikumā obligāti jānorāda:

 • Pircēja kontaktinformācija saziņas nodrošināšanā,
 • Preces artikuls;
 • Pasūtījuma numurs;
 • Pēc iespējas precīzāks defekta apraksts;
 • Defektu fotoattēli.

Atbilde uz preces defekta pieteikuma vēstuli tiks sniegta 5 darba dienu laikā;

*** Pircējs zaudē tiesības pretendēt uz atgriešanas tiesībām, atgriešanas vai maiņas pakalpojumiem (noteikumu 3. un 4.punkti) gadījumos, ja:

 • Pircējs nevar iesniegt pierādījumus par preces apmaksu un tās piegādi;
 • Pircējs nevar uzrādīt acīmredzamus preces defektus, preču piegādes brīdī;
 • Mehāniskie preces bojājumi ir radušies Pircēja darbību rezultātā;
 • Prece tika izmantota tam nepiemērotos apstākļos;
 • Prece netika izmantota tam paredzētajā nolūkā;
 • Litojot preci netika ievēroti tās lietošanas un kopšanas noteikumi;
 • Prece ir bojāta dēļ nenovēršamiem un/vai neparedzamiem apstākļiem, ūdens, elektrotīklā strāvas svārstību, uguns bojājumu/postījumu dēļ vai sakarā ar citiem nepārvaramiem force majeure faktoriem.